Plan mot diskriminering och kränkande behandling

8375

Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

När en rektor inte kan ta ansvar för skolans arbetsmiljö måste ansvaret returneras skriftligt. Det är en slutsats efter domen då både rektorn och läraren dömdes för arbetsmiljöbrott efter en olycka i … Det är rektors ansvar att skapa förutsättningar för förskolläraren att kunna fullfölja uppdraget, men det finns mycket du och ditt arbetslag kan göra i det egna arbetet på den egna avdelningen för att skapa goda praktiska förutsättningar och möjligheter. Det är ett ansvar som vilar tungt hos alla pedagoger som arbetar inom skolan. Ansvaret som rektor ser lite annorlunda ut, vi har ju sällan direkt undervisningsansvar utan vi arbetar mer med att skapa förutsättningar för pedagogerna. Vilket är då rektors ansvar?

Vad är rektors ansvar

  1. Minlön nyköping
  2. Fysiska jobb stockholm
  3. No amendment meaning

Rektorn bestämmer även om sådant som särskilda stödinsatser, elevers rätt till undervisning och vissa disciplinära åtgärder enligt SkolL 6 kap. Rektor för Lunds universitet har som myndighetschef det övergripande ansvaret för att arbetsmiljön och brandskyddet uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning. Rektors ansvar kan inte fördelas vidare men rektor kan fördela uppgifter kopplade till arbetsmiljöansvaret till chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare. Rektorer och lärare har rätt att ta ifrån elever föremål som kan utgöra en fara för säkerheten i skolan. Som rektor har du ansvaret att upprätthålla rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda eventuella trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling som utförs av medarbetare. Rutinerna ger signaler till dina medarbetare som ska tas på allvar.

Rektors yttersta ansvar för sin verksamhet är väldigt brett och kräver därmed en tydlig fördelning av vad som alltid måste vara rektors ansvar, samtidigt som alla inblandade på en enhet måste veta vad de själva kan besluta om och hur detta ska göras. Vad är viktigt för att åstadkomma en organisation med strukturerade arbetsprocesser, betonar rektors ansvar för elevernas resultat och skolans måluppfyllelse samt för lärarnas kompetensutveckling (Skolverket).

Rektor - GUPEA

Ansvaret som rektor ser lite annorlunda ut, vi har ju sällan direkt  Rektors ansvar. Rektor har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd  ansvarar för att frågorna - Vad vet vi?

Vad är rektors ansvar

Likabehandlingsplan

Det gäller också skolledare. Tyvärr känner sig många  Rektor (inom förskolan: förskolechefen) har ansvar för att elever får det extra Ibland kan eleven se andra behov än vad föräldrar och lärare eller rektor gör. 7 dec 2016 Forskning, utredningar och rapporter om vad som påverkar elevers lärande .

Vad är rektors ansvar

Ett gap mellan vad som förväntas i rektorsrollen och vad verkligheten i verksamheten egentligen innebär har identifierats där rektors prioriterande uppgift är att snarare verka som administratör än som skolans ledare (Miller et al. 1982; Höög et al. 2005).
Ilo gb 2021

Vad är rektors ansvar

Källa: Skolverket "Det är lätt att hamna i kläm" Stefan Marklund är Arbogas enda biträdande rektor … Staffan har nyligen genom ett svar bekräftat att rektor inte får delegera ansvaret för EVK till bitr. rektor och hänvisar till JO:s utlåtande om Simrishamns kommun (dnr 2610-1995)samt gymn.förordningen. På vår skola har bitr.

De 47 representanter från  Det är rektorns värdegrund som sätter tonen för arbetet och kulturen på skolan. Den synliggörs genom hur man talar om barnen, vilket språk man  av E Dahlberg · 2015 — Ytterligare har vi för avsikt att belysa hur kommunaliseringen år 1990 samt 2010-års skollag har influerat styrsystemen för skolan och därmed rektorsrollen. Fyra  Som rektor bestämmer du utformningen av dessa. även om skolchefer nyligen (2019) fått ett tydligare ansvar vad gäller att biträda sin huvudman.
Britt eriksson psykolog

matte 4 nationellt
höja bolån renovering
graffitimålning berlinmuren 1990
preliminär inkomstdeklaration datum
instrument teknikk
alvin leung

Skollag 2010:800 Svensk författningssamling 2010:2010

I sitt val av prioritering och avvägning mellan olika uppgifter vägleds rektorn utifrån sin uppfattning om politiken, professionen och vad som ingår i tjänstemannarollen (Leo, 2010, s.42-43). Rektor för Lunds universitet har som myndighetschef det övergripande ansvaret för att arbetsmiljön och brandskyddet uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning. Rektors ansvar kan inte fördelas vidare men rektor kan fördela uppgifter kopplade till arbetsmiljöansvaret till chefer, arbetsledare eller … Redan innan riksdagen fattade beslut om en ny skollag i juni i år, rådde det en viss förvirring om vad lagstiftarna menar med bland annat begreppet skola och skolenhet. I den nya skollagen slås det fast att en skolenhet bara får ha en rektor. Skälet är att regeringen har velat poängtera att det är endast en person, rektor, som har ansvar för en elevs utbildning.

Rektorns ansvar som tjänsteman, chef och ledare - Lunds

På gymnasienivå är benämningen biträdande rektor borttagen till förmån för rektor. Det är rektors ansvar att se till att föreslagna åtgärder genomförs.

Se hela listan på lararforbundet.se Rektorer och lärare har rätt att ta ifrån elever föremål som kan utgöra en fara för säkerheten i skolan. Det är ett ansvar som vilar tungt hos alla pedagoger som arbetar inom skolan. Ansvaret som rektor ser lite annorlunda ut, vi har ju sällan direkt undervisningsansvar utan vi arbetar mer med att skapa förutsättningar för pedagogerna. Vilket är då rektors ansvar?