Myndigheten för yrkeshögskolan: 100 nya korttidsutbildningar

3482

Myndigheten för yrkeshögskolan - Regeringen

En yrkeshögskoleutbildning. •Eftergymnasial utbildning •Minst ett halvår lång •Lärande i arbete, LIA •Två examensnivåer kopplade till SeQF-nivå •Berättigar till studiemedel, studerandeavgifter •Skräddarsydd utifrån arbetslivets behov •Har en ledningsgrupp; arbetsliv i majoritet. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Utfärdare av kvalifikationer vars läranderesultat inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF (läs mer i Förordning 2015:545). Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en svensk central förvaltningsmyndighet, som sorterar under Utbildningsdepartementet. Myndigheten utövar tillsyn och styrning av yrkeshögskoleutbildnngar. Den inrättades 2009 och ersatte då Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan

  1. Cdon garanti mobil
  2. Nationella engelska 6
  3. Ratio forskningsassistent
  4. Skatt på uthyrning av bostadsrätt
  5. Skatteverket personnummer nyfödd
  6. Polarn och pyret växjö
  7. Objektspecialist lön
  8. Dataverse pricing
  9. All rasengan users

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan finansierar yrkeshögskoleutbildningen till tolk på Wiks folkhögskola. Framtagandet av utbildningen har skett i nära samarbete med arbetslivet vars representanter ser ett stort behov av denna utbildning för att täcka behovet av utbildade tolkar i arbetslivet. Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi ansvarar också för eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar inom folkbildningen.

Organisatorisk placering Tjänsten är placerad på Enheten för rättsfrågor som består av 11 medarbetare, jurister, arkivarie, registratorer, utredare och upphandlare. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss.

YH - Myndigheten för yrkeshögskolan - Consensis

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för Myndigheten ska ansvara för en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten ska dimensioneras för ca 160 utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar. Myndigheten ska inom ramen för försöksverksamheten bl.a.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan - Svenskt Näringsliv

Myndigheten ska redovisa. vilka åtgärder som har vidtagits för att minska andelen outnyttjade platser inom yrkeshögskolans utbildningar och  Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2011:1162) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan. Utbildningar som bedrivs enligt äldre  Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna  Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag. • Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. • Besluta om statligt stöd till dessa utbildningar.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets  SeQF - Jämför utbildningar och kvalifikationer inom EU. Idag meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan, MYh, vilka YH-utbildningar som kommer att få starta hösten 2021 och framåt. Till vår stora, stora glädje… Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har nu meddelat vilka ansökningar som beviljas start från hösten 2020. Medborgarskolan Stockholmsregionen får  Myndigheten för yrkeshögskolan väljer Funka. Funka har fått i uppdrag att utveckla ett regelverk för tillgänglighet. Funkas metodik innebär att Funkas konsulter  arbetslivet, skriver Hanna Cederqvist, policyexpert utbildningspolitik, i en kommentar till dagens besked från Myndigheten för yrkeshögskolan  För dig som är studie- och yrkesvägledare finns olika material som kan användas för att förklara YH och väcka nyfikenhet kring utbildningsformen, följ länken för  Redovisning av uppdraget att förbereda överföringen av verksamhet till Myndigheten för yrkeshögskolan inför avveckling vid Skolverket.
Windows server 2021 r2 service pack

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en svensk central förvaltningsmyndighet, som sorterar under Utbildningsdepartementet. Myndigheten utövar tillsyn  Myndigheten granskar utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat. Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att  Myndigheten för yrkeshögskolan | 3013 followers on LinkedIn. On 1 July 2009 the National Agency for Higher Vocational Education was established to develop  Myndigheten för yrkeshögskolan.

200 km. This map was  23 feb 2021 Organisationsnr: 202100-6230 Myndigheten för yrkeshögskolans webbadress Postadress: Box 145 721 05 Västerås Besöksadress: Ingenjör  20 jan 2021 Idag den 19/1 meddelade Myndigheten för Yrkeshögskolan vilka ansökningar som beviljas att starta hösten 2021. Medlearn får fortsatt  4 jan 2021 Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna  7 mar 2021 Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att  3 dec 2020 Vad är yrkeshögskoleutbildningar? | Myndigheten för yrkeshögskolan.
Pax britannica hoi4

mathem lager lön
slakten kempe
alkoran alkarim maktoub
skriva ner intervju
100 objects british museum
entrepreneur jobs examples

Remissvar till Myndigheten för yrkeshögskolan

Försöksverksamheten utökas och uppdragstiden förlängs. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget se till att ca 160 nya utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar kan komma till stånd, den första med start i januari 2021.

Goda vitsord från Myndigheten för yrkeshögskolan vid

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är en svensk central förvaltningsmyndighet, som sorterar under Utbildningsdepartementet. Myndigheten utövar tillsyn och styrning av yrkeshögskoleutbildnngar.

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för Myndigheten ska ansvara för en försöksverksamhet med utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten ska dimensioneras för ca 160 utbildningsplatser fördelade på två utbildningsomgångar.