Arkivfrågor Proposition 2004/05:124 - Riksdagen

3152

Årsredovisning 2014 - Riksarkivet

Vårt arbete blir enklare och effekten större när alla har samma mål i sikte. Mål 2018–2021 Övergripande mål Strategier Aktiviteter Målkort Rapport Mölndal, december 2017 Projektet genomfördes av Lars Fallberg, Ida Låstbom och Arvid Lindström på Indikator. Beställare är Kultur Skåne med kontaktperson Jan Stenfell. Inkomst av konstnärlig, litterär eller annan kulturell verksamhet kan antingen räknas som anställningsinkomst, hobbyinkomst eller näringsverksamhet.

Skånes arkivförbund slutrapport nationellt uppdrag inom arkivpedagogik

  1. Atlas book online
  2. Snitz skola omdöme
  3. Socialbidrag göteborg hur mycket

Remissvar; Forskning. Så Arkivpedagogiskt forum 171018 – 171019, Göteborg. Delaktighet, deltagande och medskapande. Deltagande för ökad tillgänglighet. Rebecka Bergström Bukovinszky från Göteborgs stadsmuseum berättade om projektet FunkTek som de bedrivit under ett antal år.

Vi vill också använda lärdomarna för vidare dialog nationellt, Region Skånes verksamhetsplan och budget Den röda tråden Det vi kallar den röda tråden visar hur vårt arbete med verksamhetsplaneringen hänger ihop inom Skånetrafiken. Vårt arbete blir enklare och effekten större när alla har samma mål i sikte. Mål 2018–2021 Övergripande mål … Här hittar du ett exempel på en årsredovisning för ett aktiebolag som inte har haft någon verksamhet under de två senaste räkenskapsåren och inte redovisat några intäkter och kostnader.

Arkivpedagogik - arkivvetenskap - documen.site

uttrycket ”med gästen i centrum” är ett gästlöfte som innebär att: Inom sex månader från räkenskapsårets utgång: Ska årsredovisning skickas in? Ja: Ska revisionsberättelse skickas in? Ja, huvudregeln är att aktiebolag ska skicka in revisionsberättelse. Undantag gäller för små privata aktiebolag som kan välja att inte ha revisor.

Skånes arkivförbund slutrapport nationellt uppdrag inom arkivpedagogik

Remiss Hallands kulturplan 2017-2020 .pdf

De allra flesta är anställda inom hälso­ och sjukvården. Största arbetsplats är Skånes universitetssjukvård, med verksamheter i Lund och Malmö, där mer än var tredje anställd jobbar. Anställda inom Region Skåne Region Skåne (inklusive helägda Folk tandvården AB) är en av landets största arbetsgivare med 35 583 anställda. De allra flesta är anställda inom hälso- och sjukvården.

Skånes arkivförbund slutrapport nationellt uppdrag inom arkivpedagogik

Anna Ketola, arkivchef vid Skånes Arkivförbund, inledde dagen med att hälsa alla deltagare varmt välkomna. I samband med Astrid Lindgrens 100-års jubileum 2007 gav Skånes Arkivförbund ut boken KRUMELURER i ARKIVEN - en pedagogisk resurs. Boken är ett resultat av den pedagogiska verksamhet som bedrivs på Skånes Arkivförbund och en produktion inom ramen för det nationella uppdraget i arkivpedagogik som arkivet innehade 2006-2008. En utredning om Skånes Arkivförbunds framtida organisation och verksamhet / Skånes Arkivförbund; 1994; Bok; 1 bibliotek 3.
Ulrik bengtsson

Skånes arkivförbund slutrapport nationellt uppdrag inom arkivpedagogik

by user. on 15 сентября 2016.

Bok Som ett led i denna process, föreslår regeringen att ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inrättas på arkivområdet med inriktning mot arkivpedagogik fr.o.m. 2006 (se propositionen Kulturpolitik prop. 1996/97:3).
An-bus system

skola24 härryda hulebäck
samhällsvetenskapliga metoder bok
du kör i 90 km h. hur många meter färdas du på 4 sekunder_
kivra signera dokument
vardera plates
digitaland ervaringen

En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv - Region

Pedagogik för att levandegöra historia – en jämförelse av musei- och arkivpedagogik med hänsyn till histo rie fö rmedli ng Maria Holm Examensarbete (30 högskolepoäng i arkivvetenskap för masterexamen inom … Arkivpedagogik - arkivvetenskap en analys Annika Bergsland. by user. on 15 сентября 2016. Category: Documents >> Downloads: 3 21. views. Report. Comments.

Rapport A4 mall_rev - Utveckling Skåne - Region Skåne

Comments . Transcription . 140317 (pdf) Eftersom de olika institutionerna deltagit i samma projekt och rör sig inom samma ABM-sektor, förekommer vissa upprepningar, fr. a. i bilagornas rapporter. En enhetlig disposition av de olika institutionernas rapporter har inte varit möjlig, eftersom uppdrag och organisation av verksamheterna i hög grad skiljer sig åt.

Skånes Arkivförbund i Lund är ett regionalt lokalhistoriskt arkiv för Skåne. Arkivet är en ideell organisation  Uppföljnings- och utvärderingsgruppen överlämnar härmed sin rapport där Bilaga 2 Kultursamverkan i Skåne, Uppsala och Västerbottens län .. De nationella kulturpolitiska målen och kultursamverkansmodellen År 2010 fick 30 nov 2006 insatser som nationella uppdrag och stödet till arkivpedagogiska insatser. Uppdraget har till- delats Skånes Slöjdcirkus, till Skånes Arkivförbund för ett nytt nationellt lämnade sin slutrapport i januari 2004 Höstens tema varierade mellan länderna, i Finland firades ”Finland. 100 år”, på Island var I en annan artikel från Danmark presenteras ett arkivpedagogiskt arbete, uppdrag, att bekriga landsmän i det talet, en period av nation Ett nationellt uppdrag inom det arkivpedagogiska området. 5. Skånes I denna slutrapport redovisas resultatet av Skånes Arkivförbunds arbete inom ramen för  fram kunskapsunderlag för nationella och regionala aktörer samt att följa upp använd- ningen av statliga medel inom kultursamverkansmodellen.