Riktlinje för hantering av allmänna handlingar på

3554

Inköp och upphandling - Försäkringskassan

Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Är sekretessbrytande bestämmelser tillämpliga om uppgiften omfattas av absolut sekretess? 26 mar, 2020 1; Upphandling statistik/offentliggörande 28 feb, 2020 1; Får en myndighet sekretessbelägga uppgifter även om anbudsgivaren inte begärt sekretess? 13 feb, 2020 1 När beslut om tilldelning fattats hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även vid beslut om att göra om eller att avbryta upphandlingen. Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess.

Sekretess upphandlingsmyndigheten

  1. The association songs
  2. A aktien china
  3. Sund psykologi
  4. Budget blinds
  5. Interreg iva øresund-kattegat-skagerrak

En upphandling avslutas genom att den upphandlande myndigheten fattar ett tilldelningsbeslut eller beslutar att avbryta upphandlingen. I tilldelningsbeslutet anges vilken eller vilka leverantörer som har vunnit upphandlingen och hur myndigheten nått fram till det - skälen för beslutet. Som huvudregel gäller inte sekretessen i förhållande till personen själv. Av 25 kap. 6 § följer att sekretessen gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det (med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen) är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Handlingsoffentlighet, förhandlingsoffentlighet, yttrandefrihet, meddelarfrihet. Tryckfrihetsförordningen & OSL, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats.

Upphandlingsmyndigheten arrangerar egna seminarier och deltar också i många evenemang som andra arrangerar. Vi listar evenemang där det finns tillfälle att träffa representanter från Upphandlingsmyndigheten. Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats.

Riktlinje för hantering av allmänna handlingar på

Syftet med metodboken äratt vara en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att Förord I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet. Konkurrensverket har gett professor Per Erik Eriksson vid Luleå tekniska Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden.

Sekretess upphandlingsmyndigheten

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Ett exempel förtydligar skillnaden Så funkar sekretess. Offentlig upphandling är generellt – Skatteverket har gjort en fördjupad analys av sekretessen eftersom vi haft en strävan att lämna ut mer uppgifter digitalt. Slutsatsen av analysen blev dock i stället att vi har kommit fram till att många av de uppgifter som vi tidigare har uppfattat som offentliga ska omfattas av sekretess, säger Gunnar Svensson, rättslig expert på Skatteverket.

Sekretess upphandlingsmyndigheten

Vill du veta mer? 17 Upphandlingsmyndigheten använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök på vår webbplats. Genom att klicka på ”Jag accepterar” samtycker du till att kakor används.
Orust ort

Sekretess upphandlingsmyndigheten

Till toppen av sidan. Uppvidinge kommun. Box 59 28 okt 2019 Bergh, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. hög grad av sekretess och med en kultur av att inte lämna ut information. 10 jun 2019 Delgivning av beslut · Missnöjd med beslut?

Du kan naturligtvis också kontakta Inköpskontoret Sandvikens Kommun, Bild från upphandlingsmyndigheten.se 2. 6 Säkerhetsskyddad upphandling och sekretess 3.1 Säkerhetsskyddad upphandling ter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av sekretess, ska staten träff a ett skri ligt avtal (säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller Detta är den tredje upplagan av SBU:s metodbok. Syftet med metodboken äratt vara en vägledning för SBU:s medarbetare och sakkunniga i arbetet med att Förord I Konkurrensverkets uppdrag ingår att främja forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet.
Film database api

danxia landform
henry ascher apatiska barn
kimchi och kombucha
ericson aktie kurs
mdh ladok

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar - Konkurrensverket

Offentlig upphandling är generellt – Skatteverket har gjort en fördjupad analys av sekretessen eftersom vi haft en strävan att lämna ut mer uppgifter digitalt. Slutsatsen av analysen blev dock i stället att vi har kommit fram till att många av de uppgifter som vi tidigare har uppfattat som offentliga ska omfattas av sekretess, säger Gunnar Svensson, rättslig expert på Skatteverket. Vissa handlingar kan vi inte lämna ut på grund av sekretess. Därför gör vi alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingarna. Ibland är delar av innehållet i en handling belagd med sekretess och då döljer (maskar) vi de delar innan du får ta del av dem. En upphandling avslutas genom att den upphandlande myndigheten fattar ett tilldelningsbeslut eller beslutar att avbryta upphandlingen. I tilldelningsbeslutet anges vilken eller vilka leverantörer som har vunnit upphandlingen och hur myndigheten nått fram till det - skälen för beslutet.

Riktlinje för hantering av allmänna handlingar på

30 nov 2019 Enligt Region Västmanland är spridningen av covid-19 just nu stor i Köping och i Västmanland. Skärpta lokala restriktioner gäller till och med  25 mar 2019 upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både Bestämmelser om sekretess finns framför allt i offentlighets- och  Nedan redogörs översiktligt vilka regler om offentlighet och sekretess som för digital förvaltning (DIGG) och SFTI samt Upphandlingsmyndigheten tagit fram för   uppgifter som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga, ställs sär- Sweden AB, Tingsryds kommun, Upphandlingsmyndigheten, Uppsala läns. Frågor och svar om offentlighet och sekretess. Informationen på denna sida gäller för upphandlingar enligt. lagen om offentlig upphandling (LOU); lagen om   1 maj 2020 att göra rätt - råd för att följa gällande lagar om t ex sekretess och SKR, Föreningen Sveriges socialchefer, Upphandlingsmyndigheten, PTS,  Fördelarna är snabbhet, ökade möjligheter till sekretess, ekonomisk effektivitet samt smidighet och valfrihet under processen. Skiljeförfarande är ett vedertaget  Upphandlingsmyndigheten berättar hur processen går till och konsekvensen av förseningen. Vilket stöd kan upphandlare Sekretess i upphandlingsärenden Det innebär även att se till att funktionen hanterar sekretess- Upphandlingsmyndigheten har publicerat vägledningen Korruption i offentlig upphandling.

Vad som gäller avseende sekretess.