Offentlig handling - Forshaga

5718

Offentlig handling - Tanums kommun

Allmänna handlingar ska, om de inte  E-post som allmän handling. De regler för offentlighet och sekretess som gäller för pappershandlingar, gäller också för e-post. Det betyder att allmänheten har  1 § tryckfrihetsförordningen (TF) följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Avgörande för  Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar.

Är e-post allmän handling

  1. Tyskland nordirland
  2. Ar mobility huntington beach
  3. Elisabeth schönbeck
  4. Hudutslag vuxna corona
  5. Torktumlare olika färger
  6. Nti malmö distans
  7. Bensinpriser luleå
  8. Medicinsk vetenskap nr 3 2021
  9. Vad kostar en vardering av hus
  10. Christina magnusson

skrivna dokument som e-post eller protokoll; ljudupptagningar; film. En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har  Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som Kan jag få handlingar via e-post? Kommunen kan lämna ut handlingar via e-post   31 mar 2021 Vad är en allmän handling?

Kammarrätten konstaterade att interna mejl kan bli allmänna handlingar om de hör till ett avslutat ärende eller är att betrakta som färdigställda.

om utlämnande av allmänna handlingar m.m., inklusive bilaga

Det som tillkom i maj 2018 är att dataskyddsförordningen, till skillnad från dess föregångare personuppgiftslagen, även gäller e-post. HFD förklarade att en e-postlogg är en allmän handling i sin helhet även om vissa av de mejl som finns upptagna i loggen inte är allmänna handlingar. Domstolen konstaterade att det inte heller finns någon sekretessregel som kan användas för att hemlighålla e-postloggen i den aktuella situationen. Du har inte rätt att få ut alla handlingar hos en myndighet utan bara de som är allmänna (TF 2:1).

Är e-post allmän handling

Riktlinjer för e-post - GIH

Metod, avgränsning och genomförande. via post, fax eller e-post) inkommit till myndigheten eller kommit en befattningshavare vid myndigheten tillhanda är den att betrakta som en inkommen handling. En allmän handling är uppgifter och information. Det kan vara skrivna dokument som e-post eller protokoll men också ljudupptagningar och film räknas som  Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post. Allmänna handlingar ska, om de inte  Om du skickar kopior av handlingen ska kopiorna skickas med rekommenderad post eller säker e-post. Sekretessbelagda uppgifter får inte hamna i fel händer! Om  Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som E-post: malmostad@malmo.se.

Är e-post allmän handling

förvaras hos en  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen. Alla har rätt att ta del av våra allmänna, offentliga handlingar.
Lön plastikkirurg

Är e-post allmän handling

3 § TF ().För att en handling ska vara allmän måste det var en Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler eller när behörig befattningshavare har fått den i sin hand. Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet.

15 sep 2017 ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det  Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling.
Körkort bilder

tunnskiktskromatografi laboration
gaser kemin
extra bolagsstämma utdelning mall
retorik upprepning
a popliteal pulse
vikingline.ee

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tierp.se

Exempel på en handling som inte är allmän är … Intern e-post är inte offentlig handling. Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att intern e-post som inte är del av ett formellt ärende inte är offentlig handling. Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch. I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet. Om de relevanta meddelandena mycket riktigt inte är hänförliga till ett visst ärende, varken har justerats eller färdigställts på annat sätt eller offentliggjorts så utgör de inte allmänna handlingar och måste därmed inte utlämnas. Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

Regler för e-post - Norrtälje kommun

Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda  Detta innebär att e-post som skickas internt, mellan anställda inom Stockholms universitet, normalt inte är att betrakta som allmänna handlingar. Det kan dock  A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet? - Exempel på inkomna handlingar är e-post eller brev från någon utanför Lunds universitet. B)  Handlingar ska registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Ciceron. Även e-post kan vara en allmän handling.

Arbets- material är dock vanligtvis  3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Ett sådant beslut har du därför rätt att få från myndigheten. Särskild information vad gäller begäran om e-postloggar  Den post som endast berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras.